Tiêu chuẩn RoHs

RoHs là Quy định về Hạn chế Sử dụng Một Số Chất Nguy Hiểm trong Thiết Bị Điện và Điện Tử. Quy định này được ban hành bởi Liên minh Châu Âu (EU) vào năm 2003 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006.

RoHs cấm sử dụng 10 chất hóa học nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử, bao gồm:

  • Cadmium
  • Lead
  • Mercury
  • Hexavalent chromium
  • Polybrominated biphenyls (PBBs)
  • Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)
  • Bisphenol A (BPA)
  • Dioxins
  • Furans
  • Arsenic

Tấm nhựa PET đạt chuẩn RoHs có nghĩa là tấm nhựa đó không chứa các chất hóa học nguy hiểm trên. Điều này đảm bảo rằng tấm nhựa PET an toàn cho sức khỏe con người và môi trường.

Tiêu chuẩn REACH

REACH là Quy định về Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất. Quy định này được ban hành bởi Liên minh Châu Âu (EU) vào năm 2006 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng tháng 6 năm 2007.

REACH yêu cầu tất cả các nhà sản xuất, nhập khẩu và sử dụng hóa chất phải đăng ký các hóa chất đó với Cơ quan Quản lý hóa chất Châu Âu (ECHA). REACH cũng yêu cầu các hóa chất phải được đánh giá về tác động của chúng đến sức khỏe con người và môi trường.

Tấm nhựa PET đạt chuẩn REACH có nghĩa là tấm nhựa đó đã được đăng ký với ECHA và đã được đánh giá về tác động của nó đến sức khỏe con người và môi trường. Điều này đảm bảo rằng tấm nhựa PET an toàn cho sức khỏe con người và môi trường.

Tóm lại, tiêu chuẩn RoHs và REACH là hai tiêu chuẩn chất lượng quan trọng đối với tấm nhựa PET. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn này đảm bảo rằng tấm nhựa PET an toàn cho sức khỏe con người và môi trường.